Pozostałe > Adopcja i inne ogłoszenia

Regulamin działu - nowy

(1/1)

Beata:
REGULAMIN DZIAŁU „ADOPCJA I INNE OGŁOSZENIA”

Cel istnienia działu i wyjaśnienia terminologiczne

1.Celem istnienia działu „Adopcja i inne ogłoszenia” jest umożliwienie użytkownikom niniejszego forum, na zasadach określonych w tym regulaminie, zamieszczania informacji o zamiarze oddania hodowanego żółwia lądowego do adopcji, gotowości do przyjęcia żółwia lądowego oraz zamieszczania ogłoszeń dotyczących oddawania, wymiany lub sprzedaży akcesoriów hodowlanych z zastrzeżeniem pkt 8.

1a. Celem istnienia działu jest także umożliwienie użytkownikom niniejszego forum, zamieszczania informacji - ogłoszeń dotyczących adopcji innych zwierząt niż żółwie, do czego służy dział podrzędny "Inne zwierzaki do adopcji". Jest on otwarty dla wszystkich i nie podlega ograniczeniom wynikającym z dalszych postanowień regulaminu. Ogłoszenia adopcyjne mogą być zamieszczane również przez organizacje społeczne.

2.W rozumieniu niniejszego regulaminu termin „adopcja” oznacza dobrowolne oddanie żółwia przez osobę zgłaszającą wolę oddania żółwia innej osobie w tym celu i przyjęcie go przez tę osobę w celu hodowlanym, bez ekwiwalentu.

Zakaz ogłoszeń o sprzedaży żółwi i innych zwierząt

3.Zabronione jest umieszczanie w jakimkolwiek dziale niniejszego forum postów o zamiarze sprzedaży żółwi oraz jakichkolwiek innych zwierząt bez względu na cenę i inne warunki sprzedaży. W przypadku pojawienia się takiego ogłoszenia zostanie ono niezwłocznie usunięte, bez wcześniejszego uprzedzenia jego autora.

3a. W wyjątkowych przypadkach ogłoszenie takie może zostać zamieszczone po uzyskaniu uprzedniej zgody administratora serwisu.

Zamieszczanie ogłoszeń o gotowości do adopcji

Ogłoszenie "Przyjmę żółwia"

4. W przypadku zamiaru adopcji żółwia lądowego należy wysłać prywatną wiadomość do jednej z osób zajmującej się działem (moderatorem działu) zwanej dalej "Pomocnikiem adopcyjnym". Aktualna lista pomocników wyświetlona jest w dziale jako lista moderatorów. W odpowiedzi na zgłoszenie pomocnik adopcyjny prześle zgłaszającemu się użytkownikowi forum ankietę adopcyjną oraz test sprawdzający podstawową wiedzę na temat żółwi.

4a. Po nadesłaniu wypełnionej ankiety i rozwiązanego testu pomocnik adopcyjny informuje użytkownika o ogólnym wyniku ankiety oraz testu oraz przedstawia mu zredagowany przez siebie projekt ogłoszenia adopcyjnego. Zgoda użytkownika na publikację ogłoszenia jest warunkiem jego opublikowania w dziale "Przyjmę żółwia". Dodatkowo użytkownik jest umieszczany na przechowywanej przez pomocników liście osób zainteresowanych adopcją celem przedstawienia mu propozycji adopcji określonych osobników żółwi do adopcji. Ogłoszenie oraz umieszczenie na liście zachowuje ważność do czasu zgłoszenia jego nieaktualności przez użytkownika.

Ogłoszenie "Oddam żółwia"

5. W przypadku zamiaru oddania do adopcji żółwia lądowego należy wysłać prywatną wiadomość do jednej z osób zajmującej się działem (moderatorem działu) zwanej dalej "Pomocnikiem adopcyjnym". Aktualna lista pomocników wyświetlona jest w dziale jako lista moderatorów.

5a. W odpowiedzi na zgłoszenie pomocnik adopcyjny zapyta o podstawowe informacje na temat żółwia i przedstawi zgłaszającemu zredagowany przez siebie projekt ogłoszenia o oddaniu żółwia do adopcji. Zgoda użytkownika na publikację ogłoszenia jest warunkiem jego opublikowania w dziale "Oddam żółwia". Dodatkowo żółw do adopcji jest umieszczany na przechowywanej przez pomocników liście żółwi do adopcji celem znalezienia mu nowego domu. Ogłoszenie oraz umieszczenie żółwia na liście zachowuje ważność do czasu zgłoszenia jego nieaktualności przez użytkownika.

Postanowienia przejściowe

6. Osoby, które zamieściły ogłoszenia przed wprowadzeniem zmian w regulaminie na dotychczasowe zostaną poinformowane o zmianie wraz z pytaniem o aktualność ich ogłoszenia oraz wolę jego kontynuowania na nowych zasadach.

Akcesoria na wymianę/sprzedaż

7. Dozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń o akcesoriach do bezpłatnego oddania lub wymiany w dziale "Akcesoria" przez wszystkich użytkowników serwisu.

8. Ogłoszenia o sprzedaży akcesoriów hodowlanych mogą być umieszczane przez osoby prywatne posiadające min 250 postów na forum bądź w innym wypadku - za zgodą administratora. Zabrania się wstawiania ogłoszeń przez firmy.

Postanowienia końcowe

9. Administratorzy i moderatorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i prawidłowość danych podawanych przez użytkowników forum w związku z zamieszczaniem przez nich wyżej omówionych ogłoszeń oraz nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wywołane adopcją w ramach ogłoszeń umieszczanych na forum.

10.Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania w niniejszym serwisie. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w każdym czasie. Zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

ankan:

--- Cytat: Beata w 12.10.2010, 21:07:21 pm --- Ogłoszenie "Oddam żółwia"

5. W przypadku zamiaru adopcji żółwia lądowego należy wysłać prywatną wiadomość do jednej z osób zajmującej się działem (moderatorem działu) zwanej dalej "Pomocnikiem adopcyjnym". Aktualna lista pomocników wyświetlona jest w dziale jako lista moderatorów.

--- Koniec cytatu ---

Regulamin bardzo w porządku...:) Tylko czy w pkt. 5 nie powinno być: "W przypadku zamiaru oddania do adopcji....itd.?

Beata:
A tak, pomyłka spowodowana przeklejaniem części tekstu. Już naprawiam.

Jakub:
Bardzo dobry regulamin i jakby co to mogę być "pomocnikiem adopcyjnym" ;D

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej