Wiedza > Polskie strony i publikacje

Polskie żółwie czerwonolice nosicielami niebezpiecznego serotypu E. coli O157:H7

(1/1)

Mateusz Rawski:
Przypadki infekcji bakteryjnych powodowanych kontaktem z żółwiami wodnolądowymi stwierdzano w USA, Japonii i wielu innych krajach. W Polsce temat zagrożenia mikrobiologicznego niesionego przez gady utrzymywane w warunkach domowych jest rzadko poruszanym zagadnieniem. Dotychczas brak informacji na temat wpływu probiotyków na populację potencjalnie szkodliwych Enterobacteriaceae w przewodzie pokarmowym i środowisku żółwi. Celem przeprowadzonych badań było poznanie zagrożenia mikrobiologicznego związanego z chowem i hodowlą żółwi czerwonolicych (Trachemys scripta elegans) oraz ocena możliwości użycia probiotyków w redukcji potencjalnie niebezpiecznej dla człowieka mikroflory jelitowej tego gatunku. Zwierzętom podawano doustnie probiotyk zawierający spory bakterii Bacillus licheniformis CH 200: DSM 5749 i Bacillus subtilis CH 201: DSM 4750. Wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że woda w zbiornikach jest rezerwuarem potencjalnie patogennej dla ludzi mikroflory. Na podstawie zmian w mikroflorze wody w akwaterrariach stwierdzono tendencje we wzroście ogólnej liczby bakterii, w tym bakterii kwasu mlekowego i bakterii o dużych wymaganiach pokarmowych, oraz w zmniejszaniu się ogólnej liczby Enterobacteriaceae, w tym Escherichia coli serotyp O157:H7.

Tak dla uogólnienia uważa się, że ok 7% Salmonelloz jest wywoływanych przez kontakt z gadami, natomiast E. coli O157:H7 powoduje w USA 70 000 zachorowań rocznie.

Na podstawie:
Rawski M., Szczyrkowska A., Sypniewski J., Kierończyk B., Skalski B., Józefiak D., 2012. Ocena wpływu doustnego podawania Bacillus licheniformis CH 200: DSM 5749 i Bacillus subtilis CH 201: DSM 4750 na rozwój i skład mikroflory przewodu pokarmowego żółwi czerwonolicych (Trachemys scripta elegans) na podstawie zmian jakościowych wody w akwaterrariach. Nauka Przyr. Technol. 6, 3, #55.

http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_55.pdf

semiramida:
Link do pdf-u niestety nie działa.

ankan:
Mnie działa..:)

Dzięki za ciekawy i pożyteczny artykuł. O możliwości zarażenia się od żółwia E. coli to nie wiedziałam. Dobrze, że można choć trochę zminimalizować ryzyko zakażenia w prosty i niegroźny dla żółwia sposób.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej